Welkom op soapolinoord.nl

Heb je onveilige seks gehad, risico gelopen of klachten die op SOA wijzen? Doe de onderstaande risicotest voor een betrouwbaar advies over wat en wanneer je moet testen. Wij werken met een gecertificeerd laboratorium zodat de resultaten betrouwbaar zijn. Met sommige risicofactoren wordt in het testadvies geen rekening gehouden. Zie hiervoor de FAQ onderaan de pagina.

Ben je getipt om je te laten testen op een SOA?
Of bekijk het overzicht van SOA-testen die je kunt bestellen.

Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae