Privacy verklaring

23 mei 2018

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we over jou te weten komen door gebruik te maken van onze website. Wanneer onze website wijzigt, zorgen wij dat onze privacyverklaring ook aangepast wordt.

Cookies
Op de website soapolinoord.nl van stichting SGNN maken we gebruik van cookies om te kijken hoe bezoekers deze site gebruiken. Een cookie is een klein stukje informatie (bestand) die een website op je computer achterlaat. Als je niet wilt dat soapolinoord.nl cookies gebruikt, moet je dat in je browser instellen. Het “help-”onderdeel van de menubalk van de meeste browsers geeft uitleg over hoe je dit kunt doen. Door cookies geheel te weigeren kan het wel zijn dat de website niet meer naar behoren functioneert.

Privacybeleid
Wij houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Recht op inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens of deze laten corrigeren. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Klacht indienen
Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij ons en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van onze hulpverlening worden de gegevens vastgelegd in je medisch dossier vanaf het moment van aanmelding. Wij hechten veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden.

Anonimiteit
Het heeft de voorkeur om je echte naam en geboortedatum te gebruiken. Wanneer je dit niet wilt, kun je onder een zelfbedachte naam bestellen. Zorg dat je deze naam en geboortedatum goed onthoudt. In het geval je anoniem besteld, kun je de laboratoriumkosten niet declareren bij je zorgverzekering. De testen kan je afhalen (en evt. contant betalen) op onze locatie in Groningen.

Geheimhouding
Alleen medewerkers en hulpverleners van stichting SGNN die betrokken zijn bij je aanvraag mogen je gegevens inzien. Er worden (noch telefonisch, noch schriftelijk) gegevens verstrekt aan derden zonder je toestemming.

De hulpverleners van Stichting SGNN zijn gebonden aan hun medisch beroepsgeheim. Dit kan niet worden doorbroken, tenzij wij hiertoe gedwongen worden op grond van een wettelijke plicht of indien er sprake is van een vorm van overmacht- noodtoestand, een zogeheten “conflict van plichten”. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ernstig gevaar dat dreigt voor jezelf of voor anderen en dat alleen kan worden doorbroken door derden in te schakelen, bijvoorbeeld justitie of politie.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen. Persoonsgegevens worden opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie wordt afgeschermd.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gedurende 20 jaar.

Wetenschappelijk onderzoek
Ten behoeve van wettelijk verplichte landelijke registratie, kwaliteitsbevordering en onderwijs, kunnen wij gebruik maken van geanonimiseerde cliëntgegevens. Onze hulpverleners dragen er zorg voor dat herleiding van de gegevens tot natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen (artikel 458 WGBO). Deze onderzoeken dienen een algemeen belang en kunnen zonder cliëntgegevens niet uitgevoerd worden. Indien we deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek, zal altijd eerst jouw toestemming worden gevraagd. Deelname is geheel vrijwillig.